Op de top van een berg kan een situatie er opeens heel anders uitzien. Soms moet je de berg samen beklimmen om dit uitzicht te ontdekken.

Ieder kind dat emotionele schade oploopt is er één teveel. Vanuit Elevation begeleid ik graag
zowel het kind, de jongere en/of zijn ouders op weg naar herstel en groei.

Mijn naam is Esther Jeras, getrouwd en moeder van twee kinderen. Door gewoond te hebben met jongeren binnen een begeleid zelfstandig wonen setting, en daarbij mijn ervaring als ouder zijnde, werd ik geraakt door hen die als het ware tussen wal en schip belanden. Uit die ervaring is Elevation in 2009 opgericht. Vanuit een passie om kinderen en jongeren te begeleiden zodat zij weer goed kunnen functioneren in de maatschappij. Expertise binnen het onderwijs en de hulpverlening vonden hun weg binnen de begeleiding. Deze combinatie zorgde ervoor dat veel kinderen, jongeren en later ook het gezin op een brede wijze begeleid konden worden. Want school, het gezin en vrienden hebben veel invloed op het tot uiting kunnen komen van talenten. Talenten die ik juist wil inzetten bij het aanleren van nieuwe vaardigheden.

 Ervaringen:

 • Leerkracht basisonderwijs
 • (Interim) Intern begeleider
 • Coach voor kinderen, jongeren en ouders
 • Trajecten voor thuiszitters/ reboundvoorzieningen
 • Onderwijsvormgever voor verschillende vormen van onderwijs voor (hoog)begaafden
 • Ontwikkelaar van de ZON-aanpak, waardoor passend onderwijs beter geborgd kan worden
 • Start van onderwijs aan hoogbegaafden waarvoor het regulier onderwijs niet toereikend is
 • Onderwijsconsulent

 • Opleidingen:
 • PABO
 • Persoonlijkheidsleer en gedragsstoornissen: Studieplan
 • Leren en ontwikkeling: Open Universiteit
 • Geboorte in Kaart: Geboorte in Kaart academie
 • Post bachelor Specialist hoogbegaafdheid: NCOI
 • Ik leer anders: Ik leer anders opleidingscentrum
 • Erkend Kindertherapeut, Scheidegger