"The beginning of love is the will to let those we love be perfectly themselves, the resolution not to twist them to fit our own image.”
- Thomas Merton- 

Gezin

Het gezin, de plaats waar je jezelf kunt zijn en je gestimuleerd wordt om jezelf te ontwikkelen. Veiligheid, respect en saamhorigheid.

Belangrijke aspecten die niet altijd vanzelfsprekend zijn. Verschillende omstandigheden kunnen hiervan de oorzaak zijn. Dan kan het goed zijn dat er iemand meeloopt om te helpen inzicht te krijgen in wat er nodig is en hulp te bieden bij het vormgeven van een plan. Een plan waarin iedereen actief meedoet en verantwoordelijk leert zijn voor zijn/haar keuzes. Waarin we uitgaan van talenten en mogelijkheden. Begeleiding kan plaatsvinden aan huis of op kantoor. Aan de hand van de hulpvraag wordt de begeleiding opgestart.

Voorbeelden:

  • Begeleiding binnen opvoedsituaties
  • Onderpresterend kind
  • Kind met specifieke opvoedbehoeften
  • Ontwikkelen van een groeimindset binnen het gezin
  • Aanbrengen van structuur, orde en het leren plannen met elkaar
  • Gebruik leren maken van elkaars kwaliteiten