"Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen."
- Albert Einstein-

Observaties

Observaties kunnen aangevraagd worden voor kinderen waarvan:

  • De onderwijsbehoeften niet helder zijn
  • De leerkracht een andere beeld heeft dan de ouders
  • Een kind waarvan vermoed wordt dat het aan het onderpresteren is
  • Een kind wat niet tot leren komt

Aan de hand van de observatie kan bekeken worden welke adviezen uitgevoerd kunnen worden en welk traject passend is voor het kind en/of de school.

Een observatie is altijd gekoppeld aan een gesprek met de ouders, intern begeleider en het voeren van een kindgesprek.

Begeleiding

Begeleiding kan zowel individueel voor een kind als voor een groep worden aangevraagd.

De begeleiding zal zich specifiek richten op de hulpvraag en dus passend aangeboden worden naar gelang de situatie. Denk hierbij aan:

  • Mindsettraining
  • Gedragsregulatie
  • Leren leren
  • Sociale vaardigheden