Iemand die nog nooit een fout heeft gemaakt, heeft nooit iets nieuws geprobeerd. Albert Einstein
"Een slim kind kan zich heel dom voelen omdat hij niet zo simpel kan denken als van hem op school gevraagd wordt."
- Willem van Boekel-

Onderpresteren/           hoogbegaafdheid

Onderpresteren betekent dat jij niet laat zien wat je kan. Dat jouw potentie niet volledig tot uiting komt. Dit kan door verschillende factoren komen. Hoogbegaafdheid betekent dat je een high potential bent. Je hebt veel mogelijkheden, daarbij komt dat je ook specifieke behoeften hebt zodat jouw potentieel ook daadwerkelijk tot uiting kan komen. Dit is niet altijd het geval waardoor onderstaande signalen naar voren kunnen gaan komen.

  1. Je voelt je vaak onbegrepen en/of anders
  2. Het leren op school lukt niet
  3. Je ervaart iets als saai omdat het juist te makkelijk is. Hierdoor maak je juist veel fouten
  4. Het maken van fouten is lastig
  5. Alles moet perfect, je legt de lat heel hoog
  6. Je hebt nooit leren leren waardoor je prestaties dusdanig zakken dat jij steeds een niveau lager komt op het voortgezet onderwijs
  7. Je hebt lichamelijke of psychische klachten ontwikkeld omdat je niet begrepen wordt

Herkent u deze signalen bij uw kind? Of herken jij deze signalen bij jezelf? Dan kan het zijn dat uw kind/jij  heel talentvol is/bent maar loop je het risico om niet tot leren te komen en te gaan onderpresteren. Het kan ook zijn dat uw kind/je het risico loopt om lichamelijke of psychische klachten te ontwikkelen.

Je kunt alles leren. Van onderpresteren kun je dus weer tot leren komen. Elevation biedt begeleiding aan zodat uw kind/jij zich weer goed gaat voelen. Want het leren en tot uiting kunnen komen van talenten heeft veel invloed op het welbevinden van een kind/ jou.

Neem contact op met Elevation voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.