“Daar waar wij met elkaar het belang van het kind voor ogen hebben, is er altijd een weg richting een oplossing.”

Helaas zijn er in Nederland steeds meer kinderen die thuis komen te zitten. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Veel kinderen zijn thuiszitter, omdat zij niet passen in het schoolse systeem. Daarnaast kan sprake zijn van ziekte, trauma en/of persoonlijke (gezins)omstandigheden. Ik bied specialistische trajecten aan voor thuiszitters met als doel re-integreren richting een vorm van onderwijs dat passend is, een positieve dagbesteding krijgen en/of een maatwerktraject gericht op vrijstelling en traumaverwerking. Tijdens deze trajecten kan, indien nodig, samengewerkt worden met andere professionals, zodat een combinatie van onderwijs en zorg aangeboden kan worden.

Aanbod: Individuele begeleiding/groepsbegeleiding

Vanuit Elevation bied ik zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding aan. In de praktijk heb ik gezien dat het waardevol is om individueel te starten, zodat eerst gewerkt kan worden aan een gevoel van veiligheid en relatie. Waardoor een kind of jongere weer kan landen in zijn lijf en ook daadwerkelijk vanuit vertrouwen begeleid kan worden. Omdat er veel gebeurd is in de afgelopen periode, wat een intense impact heeft gehad op het kind en/of de jongere, wordt hier de tijd voor genomen. Na de beginperiode van herstel kan een individueel traject voortgezet worden of kan gekozen worden voor een groepsvorm. Binnen het werken met een groep kan gewerkt worden aan het leren vertrouwen van jezelf en de ander, ben je met gelijkgestemden en kunnen we aan de slag gaan met schoolse vaardigheden in groepsverband wanneer dit passend is binnen jouw traject. Een groep bestaat uit maximaal 5 kinderen/ jongeren.

Individuele begeleiding/groepsbegeleiding wordt aangeboden aan:

  • Thuiszitters po/vo
  • Risicoleerlingen po/vo
  • Op scholen

Aanbod: dagbesteding

Er zijn kinderen en/of jongeren die vanwege hetgeen zij meegemaakt hebben voor een tijd niet aan de slag kunnen met activiteiten die gericht zijn op re-integreren richting een vorm van onderwijs. Deze groep heeft een dagbesteding nodig die gericht is op het verwerken van gebeurtenissen, weer plezier kunnen beleven en het vergroten van de zelfstandigheid. Hierdoor wordt sociaal isolement voorkomen.

Dagbesteding wordt aangeboden aan:

  • Thuiszitters po/vo
  • Risicoleerlingen po/vo
  • Kinderen/jongeren met een lichamelijke en/of psychische beperking door ziekte, depressie en/of angst.

Begeleiding vindt plaats op kantoor, buiten in de natuur of aan huis

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek