Het grootse geschenk dat een ouder een kind kan geven is zelfvertrouwen.”

-Steward Stafford-


Ouderbegeleiding bestaat uit het in kaart brengen van de hulpvraag. Structuur, veiligheid en relatie in het gezin zijn essentieel, zeker wanneer er gedragsproblemen gesignaleerd zijn of het kind/ de jongere in ontwikkeling vastloopt. Ouders kunnen bij mij terecht voor ouderbegeleiding/ ondersteuning hierin. Samen kijken we naar welke opvoedvraag er ligt en in welke mate en vorm ik ondersteuning kan bieden. Aan de hand van maatwerk wordt een plan opgesteld. Ouderbegeleiding kan plaatsvinden aan huis of in de praktijkruimte. Tijdens de ouderbegeleiding kan er, indien gewenst, gekeken worden naar het hele gezin.

Elevation is er voor:

  • Opvoedkundige vragen
  • Psycho-educatie op het gebied van kind/jongere met een trauma, AD(H)D, hoogbegaafdheid, angst.
  • Opvoeden vanuit een groeimindset
  • Het leren bieden van structuur, rust en veiligheid.
  • Schooluitval

De begeleiding zal zich specifiek richten op de hulpvraag en dus passend aangeboden worden naar gelang de situatie.

Neem contact op met Elevation voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.