“Een slim kind kan zich heel dom voelen omdat hij niet zo simpel kan denken als van hem op school gevraagd wordt.”

-Willem Boekel-

Onderpresteren betekent dat jij niet laat zien wat je kan, jouw potentie komt niet volledig tot uiting. Dit kan komen door verschillende factoren. Onder hoogbegaafd zijn verstaan we dat je een creatieve, complexe denker bent, die snel verbanden ziet en legt. Je bent intens gevoelig en kan vaak een hoge lat hebben voor jezelf en de ander. Uitzonderlijk hoogbegaafd zijn kan niet vergeleken worden met (hoog)begaafdheid. Er zit een wezenlijk verschil in de werking van het brein van een uitzonderlijk hoogbegaafd kind. We zien dit ook aan de psychische schade die deze kinderen oplopen wanneer hun omgeving niet voldoet aan hetgeen zij nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Veel thuiszitters zijn uitzonderlijk hoogbegaafd. Overeenkomstig zijn de mogelijkheden en talenten van onderpresteerders, hoogbegaafde en uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen. Wanneer deze niet tot uiting kunnen komen kunnen de volgende signalen naar voren gaan komen.

  • Je voelt je vaak onbegrepen en/of anders.
  • Het leren op school lukt niet.
  • Je ervaart iets als saai omdat het juist te makkelijk is. Hierdoor maak je juist veel fouten.
  • Het maken van fouten is lastig.
  • Alles moet perfect, je legt de lat heel hoog.
  • Je hebt nooit leren leren waardoor je prestaties dusdanig zakken dat jij steeds een niveau lager komt op het voortgezet onderwijs.
  • Je hebt lichamelijke of psychische klachten ontwikkeld omdat je niet begrepen wordt.
  • Je voelt je eenzaam en loopt volledig vast op school.

Herken je deze signalen bij je kind of bij jezelf? Dan is het belangrijk om sterk te leren staan in wie jij bent. Vanuit psycho-educatie leer ik jou om te gaan met kenmerken die jij lastig vindt, de wereld om je heen en school(werk). Vanuit krachtgericht werken leer je om sterk te staan in wie jij bent.

Ik bied begeleiding aan het kind, de jongere en/of het gezin. Daarnaast kunnen wij een brug vormen naar school toe. Ook op scholen bied ik ondersteuning en coaching aan.

Neem contact op met Elevation voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.