Je hoeft de wereld niet te begrijpen, je moet alleen je plaats erin weten te vinden.”

-Albert Einstein-

De ZIJNSwijzers

Soms heeft een kind, jongere en/of de ouder(s) iemand nodig die meeloopt, luistert en helpt om een situatie in kaart te brengen. Die een plan met je opstelt en je begeleidt in het halen van jouw doelen. Aan de hand van de inzet van o.a. de ZIJNSwijzers help ik jou graag met het krijgen van inzicht in wat jij nodig hebt. Vanuit het werken met de ZIJNSwijzers ontdekken we wat de hulpvrager nodig heeft om zichzelf goed te voelen en (meer) zelfvertrouwen te ontwikkelen. Daarnaast begrijpt de omgeving dan vaak beter wat het kind/ de jongere nodig heeft. Tijdens het traject bied ik maatwerk aan, gericht op de specifieke situatie van de hulpvrager. Ik vind het een uitdaging om samen op pad te gaan en te ontdekken waar de mogelijkheden liggen. Ik geloof dat er altijd (weer) een weg omhoog is.

Mocht het nodig zijn dan betrek ik tijdens een traject graag de directe omgeving van het kind en/of de jongere erbij. Ik werk systeemgericht en zet hierbij krachtgericht werken en oplossingsgericht handelen in. Tijdens het traject vind ik het van groot belang dat het kind/de jongere en/of de ouder(s) zich veilig en gekend voelen. Daarom werk ik met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Aan de hand hiervan kan gekozen worden voor een begeleidingstraject. Dit traject wordt op maat gemaakt, naar gelang de hulpvraag. Begeleiding vindt plaats in de praktijkruimte, in de natuur of aan huis.

Persoonlijke begeleiding kan nodig zijn op de volgende gebieden:

Kinderen 4 tot en met 12 jaar:

 • Onderpresteren op school
 • Faalangst
 • Weerbaarheid
 • Vriendschappen leren aangaan
 • Hooggevoeligheid/ hoogbegaafdheid
 • Mindsettraining, leren om een groeimindset te kunnen toepassen
 • Huiswerkbegeleiding: stimuleren van de cognitieve bouwstenen, executieve functies en metacognitieve vaardigheden. Inzicht krijgen in leerstijlen/denkstijlen en talenten. Hoe deze in te zetten in de dagelijkse praktijk
 • Problemen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs
 • Schooluitval
 • Trauma

Jongeren 13 tot en met 24 jaar:

 • Orde en structuur brengen in de woonomgeving
 • Studiebegeleiding in de vorm van leren plannen, faalangsttraining, stimuleren van de cognitieve bouwstenen, executieve functies en metacognitieve vaardigheden. Inzicht krijgen in leerstijlen/denkstijlen en talenten. Hoe deze in te zetten in de dagelijkse praktijk.
 • Omgaan met emoties
 • Mindsettraining, leren om een groeimindset te kunnen gebruiken
 • Onderpresteren op school
 • Hooggevoeligheid/hoogbegaafdheid
 • Trauma
 • Toekomstperspectief, wat wil ik, wat kan ik en hoe kom ik daar?

Ouders: meer informatie is te vinden onder de link ouderbegeleiding.

Persoonlijke begeleiding wordt altijd aangepast aan de hulpvraag en/of situatie.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek